שרותי רווחה

עמותות בתחום שרותי רווחה

עמותת הטוב והמטיב (ע"ר)
כניסה
עמותת "אופק" עמותה לקידום אנשים עם צרכים מיוחדים (ע"ר)
כניסה
עמותת טל חיים (ע"ר)
כניסה
עמותת בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות, עמותה (ע"ר)
כניסה
עמותת קרנות הסוהרים (ע"ר)
כניסה
עמותת רי-ספקס משקפיים לנזקקים (ע"ר)
כניסה
עמותת בעצמי (ע"ר)
כניסה
עמותת חסדי שלום ואהרון עזרה לזולת (ע"ר)
כניסה
עמותת אור שלום (ע"ר)
כניסה
עמותת אשל נועם אברהם (ע"ר)
כניסה
עמותת יד אליעזר (ע"ר)
כניסה
עמותת הבית ועונג שבת (ע"ר)
כניסה
עמותת מעוף לעמית (ע"ר)
כניסה
עמותת מרכז אלי"ס לתמיכה במשפחה (ע"ר)
כניסה
עמותת משלש מתנדבים שירות לבריאות שיניים (ע"ר)
כניסה
עמותת אנחנו משפחה - סיוע ותמיכה ליתומים (ע"ר)
כניסה
עמותת יד בתיה (ע"ר)
כניסה
עמותת אגודת הכנסת אורחים - חיפה (ע"ר)
כניסה
עמותת קליטת קהילות ישראל (ע"ר)
כניסה
עמותת אהבת כל ישראל ירושלים (ע"ר)
כניסה
עמותת העמותה למען קרן לב''י ואגודה למען החייל (ע"ר)
כניסה
עמותת באר שובע (ע"ר)
כניסה
עמותת קוואנטום (ע"ר)
כניסה
עמותת העמותה ע"ש אהרן שנדור (ע"ר)
כניסה
עמותת נחלי תקווה (ע"ר)
כניסה
עמותת על ישראל תפארתו (ע"ר)
כניסה
עמותת מעגלי חסד (ע"ר)
כניסה
עמותת מפעל הלבשה וגמ"ח תפארת חוה (ע"ר)
כניסה
עמותת שלהבתיה (ע"ר)
כניסה
עמותת נועם השבים (ע"ר)
כניסה
עמותת שלוות גן עדן (ע"ר) (.PEACE OF PARADISE (R.A
כניסה
עמותת חומות הקהילה (ע"ר)
כניסה
עמותת העמותה למען הזקן באשכול (ע"ר)
כניסה
עמותת מרכז תורני "עטרת שלום" מרמורק רחובות (ע"ר)
כניסה
עמותת חסדי עוז (ע"ר)
כניסה
עמותת הכנסת כלה יד גיטל (ע"ר)
כניסה
עמותת איגוד צאצאי הט"ז - טורי זהב (ע"ר)
כניסה
עמותת גג לנזקק ולחוסה (ע"ר)
כניסה
עמותת עמיתים - עמותת משגב לפרט ולמשפחה (ע"ר)
כניסה
עמותת קלי"ק- קהילה למען יזמות לקשישים (ע"ר)
כניסה
עמותת נעלה- נוף הגליל, עשייה למען הזולת (ע"ר)
כניסה
עמותת מוסדות כולל הורדנא (ע"ר)
כניסה
עמותת זכרון רמ"א (ע"ר)
כניסה
עמותת מוסדות תורה חינוכיים עושה שלום אשדוד (ע"ר)
כניסה
עמותת חכמה ודעת לב חם (ע"ר)
כניסה
עמותת מנחת החינוך להשם (ע"ר)
כניסה
עמותת אגודת רפואה וחיים ויזניץ, בנשיאות כבוד האדמו"ר שליט"א (ע"ר)
כניסה
עמותת חסדי נחמיה ומרים (ע"ר)
כניסה
עמותת יוצר אור - יחד יוצרים אור בחברה הישראלית (ע"ר)
כניסה
עמותת רודפי גמילות חסדים (ע"ר)
כניסה
עמותת יוביל'ה פשוט לאהוב ולתת (ע"ר)
כניסה
עמותת פאר מאיר (ע"ר)
כניסה
עמותת לחם וחלב בארץ הקודש (ע"ר)
כניסה
עמותת תקוות ישראל והנוער (ע"ר)
כניסה
עמותת אור חנניה - טבריה (ע"ר)
כניסה
עמותת בית רות (ע"ר)
כניסה