עמותת תלמוד תורה וישיבה דחסידי גור ירושלים (ע"ר)

עמותת תלמוד תורה וישיבה דחסידי גור ירושלים (ע"ר)

מספר עמותה: 580036929

קהל יעד

בני ישיבות ואברכים.

סטטוס

עמותה רשומה

שנת יסוד

1982

סיווג פעילות ענפי

חינוך, השכלה והכשרה מקצועית

תת תחום פעילות

בתי ספר תורניים

מטרת העמותה

להקים לייסד, לקיים רשת תלמודי תורה, גני ילדים, מוסדות חינוך והוראה, כולל אברכים, ישיבות, פנימיות, מעונות יום, בתי ספר ואולפנים, בתי מדרש לתורה ותפילה, לפי חינוך דתי חרדי מובהק ולפי מסורת וברוח ישראל סבא. לקיים ולהחזיק רשת מוסדות חינוך, מוסדות דת בהם יקוימו וילמדו שעורי תורה, הכול בכדי לחזק תורה ויהדות חרדית בישראל. לייסד, לקיים, לבנות ולהחזיק, לנהל ספריות תורניות, אוצר ספרים, ספריות תורניות, להרחיב ולהגדיל את המוסדות הנ"ל, להחזיקם, לנהלם, לטפל בהם, לשמור עליהם ולהשתמש בהם לצרכי העמותה ומטרותיה, לחלק מדי פעם בפעם, בין ע"י השאלה, בין ע"י מתנה ובין בכל צורה אחרת ספרי קודש, ספרות תורנית, ספרי דת, כתבי עת, ירחונים, שבועונים וכיוצא בהם, לשלחם להפיצם, לכל מני אגודים בגולה, להפיצם בישראל ובתפוצות הגולה. להוציא לאור ולהדפיס כל מני וסוגי ספרות תורנית, ספרי דת, כתבי עת, שבועונים וכיוצא בהם, לבנות להקים ולקיים מכון להוצאת ספרי קודש ודת, הכול לשם חיזוק תורה ומסורת יהדות חרדית. להקים, לנהל, לכונן ולהחזיק קרנות המיועדות לנתינת פרסים לתלמידים מצטיינים בתלמודי תורה, קרנות המיועדות והנושאות רווחים, קרנות גמילות חסדים, מפעלי הנצחה, הקדשות, בכל צורה שהעמותה תמצא לנכון ובהתאם לחוק. להקים לנהל ולכונן קרנות כספים לנתינת הלוואות, לתלמידי מוסדות העמותה, למוריה ומחנכיה, לרבניה ולראשי ישיבות ולכל אלה המקורבים לחצר גור. להקים, לכונן, להחזיק ולנהל מרפאה, מרפאת שיניים, לתלמידי מוסדות העמותה ולכל אלה המקורבים לחצר גור, להקים לכונן ולהחזיק ולנהל בתי הבראה לתלמידי מוסדות העמותה, מוריה ומחנכיה, לרבניה ולראשי ישיבות וכן לתלמידי מוסדות גור הבאים לישראל להסתופף אצל כב' קדושת מרן האדמו"ר מגור שליט"א וכן לתלמידים של מוסדות גור בישראל. להקים, לנהל, לכונן ולהחזיק בית דפוס לשם הוצאה לאור של כל מיני וסוגי ספרות תורנית, ספרי דת, כתבי עת, שבועונים וכיוצא בהם, הכול לשם חיזוק תורה ומסורת יהודית. להעסיק מורים, מחנכים, מלמדים, רבנים, ראשי ישיבות וכל מיני אנשים אחרים וזאת בכדי להוציא לפועל את המטרות שלשמן קיימת העמותה. לקיים, לספר ולעשות את כל הדרוש בכדי לספק את כל הצרכים הדתיים, מטרות העמותה וצרכיה. העמותה רשאית לרכוש ולהחזיק כל מיני וסוגי זכויות, מקרקעין, נכסי דניידי, נכסי דלא ניידי, מיטלטלין, וכן לבנות ולהקים על המקרקעין של העמותה מבנים שונים אש ישמשו את מטרות העמותה. העמותה רשאית לבנות ולהקים על המקרקעין של העמותה בתי מגורים לשם מגורי התלמידים, המחנכים, מורי ההוראה, וכן ליהודים החיים בישראל בהתאם למסורת, ברוח היהודית החרדית וישראל סבא והנושאים והעובדים והעומדים בתפקידם הכול לשם הרחבת והגדלת והפצת לימודי התורה ומסורת ישראל סבא. לרכוש, להחזיק ולטפל בכל מיני וסוגי זכויות, מקרקעין, מיטלטלין, נכסי דלא ניידי, הקדשות, להרשות את השימוש בהם להשכירם, להחכירם, למשכנם, למכרם, להחליפם, כולם או מקצתם, לתקן את כול הדרוש תיקון ולעשות הכול לשם החזקת ותפעול המוסדות הנ"ל, לערוך בהם שינויים, תיקונים, שיפורים, להעבירם בתמורה או ללא תמורה ולפעול בהם בכול אופן וצורה אחרת ולעשות הכול כפי שהעמותה תמצא לנכון לעשות זאת והכול בכדי לקיים את מטרות העמותה

חברים בעמותה

7

תת תחום פעילות

בתי ספר תורניים

כמות עובדים

80

כתובת פעילות העמותה

עיר רישום

ירושלים

כתובת רישום

ירמיהו

iCount חשבונית ירוקה
עמותות נוספות
גלילה לראש העמוד