עמותת קרן דואליס להשקעות חברתיות (ע"ר)

עמותת קרן דואליס להשקעות חברתיות (ע"ר)

מספר עמותה: 580564748

קהל יעד

אנשים עם מוגבלויות, ילדים ונוער, נשים, סטודנטים או צעירים.

סטטוס

עמותה רשומה

שנת יסוד

2012

סיווג פעילות ענפי

חינוך, השכלה והכשרה מקצועית

תת תחום פעילות

הכשרה ותעסוקה

מטרת העמותה

עיסוק בייזום, הקמה, עידוד והשקעה של עסקים חברתיים, שיפעלו לרווחת הקהילה או פעילות קהילתית, חברתית או לאומית. "עסק חברתי" – פעילות עסקית שתקדיש חלק מהכנסות העסק למטרה חברתית, מתוך כוונה לספק הכשרה ותעסוקה לעובדי העסק שייבחרו על ידי החברה מקרב אוכלוסיות טעונות טיפוח.
ליווי עובדים מאוכלוסיות מוחלשות ושל מעסיקים במשק הישראלי לשילובם בעבודות בתחומים שונים.
מתן מלגות, סיוע ותמיכות לעובדים מאוכלוסיות מוחלשות שישתתפו בתכנית חברתית שתפעל בעסקים שונים, במטרה לחזק את העובדים למסוגלות תעסוקתית, הענקת ידע מקצועי ושילובם בעולם התעסוקה ובכפוף לעמידה בתנאים שייקבעו ע"י ועד העמותה

חברים בעמותה

16

תת תחום פעילות

הכשרה ותעסוקה

כמות עובדים

5

כתובת פעילות העמותה

עיר רישום

תל אביב - יפו

כתובת רישום

שוקן

Fly Guy
עמותות נוספות
גלילה לראש העמוד