עמותת פסגת אמיר (ע"ר)

עמותת פסגת אמיר (ע"ר)

מספר עמותה: 580640290

קהל יעד

תלמידי בית ספר.

סטטוס

עמותה רשומה

שנת יסוד

2017

סיווג פעילות ענפי

חינוך, השכלה והכשרה מקצועית

תת תחום פעילות

תחום אחר - חינוך, השכלה והכשרה מקצועית

מטרת העמותה

תמיכה בבני /בנות נוער במצוקה על קצה רצף הסיכון (להלן: "בני נוער" או "בני הנוער"). חינוך בני הנוער לערכים מתוך אמונה ביכולת השינוי הקיימת בכל נער/ה. מיצוי יכולות וקידום בני נוער ומסגרות לימוד לבני נוער תוך מטרה להביאם ל 12 שנות לימוד ותעודת בגרות. תמיכה בבני נוער לצורך גיוסם לשרות משמעותי בצבא הגנה לישראל, במשטרת ישראל, בשרות לאומי או במערכות דומות אחרות ותמיכה בהם גם לאחר סיום או נשירה ממערכות החינוך ו/או במהלך שרות צבאי או אחר. הקניית מורשת קרב ולימוד ערכים לבני נוער. טיפוח מנהיגות, מצויינות, מקצוענות, פתיחות, רגישות, יזמות ופעילות חברתית ורגשית בבני נוער. שילוב בני הנוער בקהילה תוך תרומה לקהילה ושילובם במסגרות כמו תנועותנוער, פעילות הדרכה, חוגים, פעילות אתגר וספורט ועוד. העמקת המעורבות והמודעות של הציבור הרחב והמגזר העסקי בתחום טיפול וקידום בני הנוער תוך יצירת שותפות טעשייה למען אותם בני נוער ופעילות למען הכרה וקבלה של בני הנוער. קידום חקיקה הוגנת ומטיבה לטובת בני הנוער בפרט והצעירים בישראל בכלל. רכישה, פיתוח הקנייה והתאמה של מערכות לימוד מתקדמות ואמצעי תמיכה אחרים בבני הנוער. ארגון כנסים, הופעות, עצרות ופעילויות תמיכה בבני הנוער תוך שילובם בארועים אלו. פיתוח תשתיות מתאימות לחינוך ולימוד בני הנוער במסגרות שונות. הקמת חוגי ידידים בארץ ומחוצה לה לצורך קידום מטרות העמותה. חלוקת מילגות לבני הנוער וסיוע למשפחותיהם. הוצאה לאור של פרסומים שונים, הקמת והפעלת אתר אינטרנט לרבות אפליקציות וכל פעילות אינטרנט, רשתות חברתיות ועוד לצורך קידום מטרות העמותה. גיוס כספים ותרומות לשם הגשמת המטרות הנ"ל

חברים בעמותה

7

תת תחום פעילות

תחום אחר - חינוך, השכלה והכשרה מקצועית

כתובת פעילות העמותה

עיר רישום

נתניה

כתובת רישום

נתן יהונתן

Fly Guy
עמותות נוספות
גלילה לראש העמוד