עמותת הארגון הישראלי למדריכי טיולים לחו"ל (ע"ר)

עמותת הארגון הישראלי למדריכי טיולים לחו"ל (ע"ר)

מספר עמותה: 580592657

קהל יעד

אוכלוסייה מקומית.

סטטוס

עמותה רשומה

שנת יסוד

2014

סיווג פעילות ענפי

איגודים מקצועיים

תת תחום פעילות

תחום אחר - איגודים מקצועיים

מטרת העמותה

לאגד את המדריכים לשם שמירה על זכויותיהם, תנאי עבודתם ותדמיתם הציבורית.

לייצג את המדריכים בפני ממשלת ישראל, משרד התיירות, משרדי הממשלה ומוסדות ציבור אחרים, בפני גורמי תיירות מחו"ל, בפני כל רשות לאומית או מקומית ובפני העיתונות, הטלוויזיה וכל אמצעי התקשורת וכל גורם רלוונטי נוסף כגון אינטרנט.

ייצוג מול חברות התיירות, הסוכנים, המעסיקים, התאחדות סוכני הנסיעות, גופים פרטיים ורשמיים בארץ ובחו"ל.

לקבוע כללי התנהגות נאותים ומותאמים לחשיבותו הציבורית והלאומית של המקצוע. לפעול, לפתח ולקדם את ענייניהם המקצועיים של חברי העמותה ולשפר את רמתם המקצועית על ידי עריכת קורסים, השתלמויות, סיורים הפצת חומר הדרכה וכו'.

לייצג את חברי העמותה בכל הקשור לעריכת הסכמי עבודה אישיים ו/או קיבוציים ושיפור תנאי עבודתם ותעסוקתם.

להוות גורם מקצועי המייעץ על תכנון והכשרת כוח אדם המוכשר למקצוע מדריכי חו"ל על ידי משרד התיירות ו/או כל גורם אחר, לרבות הסמכה ורישוי.

לעסוק בנושאים פיננסיים-כלכליים שנועדו לקדם את האינטרסים של העמותה ו/או של החברים בה. יצירת הטבות כלכליות לחברי העמותה. לארגן ולבצע כל פעולה שהיא לקידום מטרות העמותה

חברים בעמותה

570

תת תחום פעילות

תחום אחר - איגודים מקצועיים

כתובת פעילות העמותה

עיר רישום

שוהם

כתובת רישום

מצפה

iCount חשבונית ירוקה
עמותות נוספות
גלילה לראש העמוד