עמותת האגודה לקדום החנוך ירושלים (ע"ר)

עמותת האגודה לקדום החנוך ירושלים (ע"ר)

מספר עמותה: 580028116

קהל יעד

אוכלוסייה ארצית.

סטטוס

עמותה רשומה

שנת יסוד

1983

סיווג פעילות ענפי

חינוך, השכלה והכשרה מקצועית

תת תחום פעילות

מוסדות חינוך

מטרת העמותה

לפעול לצמצום פערים בחינוך בקרב תלמידים ממגדרים, מגזרים ומאזורים שונים ברחבי מדינת ישראל. לפעול לעידוד וקידום תלמידים משכבות מצוקה ומקבוצות סוציו אקונומיות חלשות. להפעיל מסגרות חינוך לטיפוח תלמידים בעלי צרכים מיוחדים כמו תלמידים מחוננים, תלמידים עולים וכדו'. להגביר את הנגישות של תלמידים להשכלה גבוהה. לרכוש, להחזיק, לייסד, לנהל, לפתח ולקדם מוסדות, פנימיות ובתי ספר, קורסים והכשרות לחינוך בשטח העיוני, החקלאי המקצועי והאמנותי וכן לתרום למוסדות קיימים כאלה בבעלויות שונות. ליצור קרנות לסטיפנדיות ולהעניק סטיפנדיות לתלמידים הלומדים או הרוצים ללמוד במוסד לחינוך, לתשלום שכר לימוד, לרכישת ספרים וחומרי לימוד, להעניק להם דמי מחייה או תמיכה במשפחותיהם. לרכוש מקרקעין, מיטלטלין וזכויות אחרות ולמכור אותם לצורך קיום וקידום מטרות האגודה וקרנותיה. להקים מבנים ומתקנים לשימוש מוסדות, הכשרות וקורסים לחינוך וכן לתמוך באישים או בגופים הנזקקים לרכישת מבנים או להקמתם כדי שיוכלו לעזור לאגודה בקיום מטרותיה. לערוך תערוכות, מגביות, מפעלי הסברה והדרכה חינוכית וכן להוציא לאור ספרים, כתבי עת וחומר מודפס על כל סוגיו, ולהפיצו בתמורה כספית או ללא תמורה, הכול למען קידום מטרות האגודה וקרנותיה. להשתמש במתקני העמותה, לרבות הפנימיות שלה, לקיום אירועים ולמתן שירותי אירוח בתשלום, וזאת כפעילות משנית לפעילות העיקרית של העמותה מבחינת משך הפעילות והמועדים שבהם היא תתבצע, ומבלי שיהיה בכך כדי לשנות את אופי פעילותה העיקרית, ולהשתמש בעודפי ההכנסות שיהיו ממנה לשם קידום מטרותיה האחרות. ליזום ולבצע תכניות ופרויקטים בתחום פעילותה של העמותה ובמסגרת מטרותיה, המיועדים להשגת יעדים לאומיים, ואף להשתתף התכניות ופרויקטים כאלה של גופים ומוסדות אחרים במדינת ישראל. לקיים קשרים ושיתופי פעולה מקצועיים עם גופים דומים ו/ או ארגונים ומוסדות בעלי עניין משותף ורעיונות ותחומי פעילות משותפים ו/או קרובים, במדינת ישראל ומחוצה לה, לצורך הענקת הידע שנצבר בעמותה במסגרת פעילותה בתחומים שהיא עוסקת בהם, והפצתו

חברים בעמותה

20

כמות מתנדבים

9

תת תחום פעילות

מוסדות חינוך

כמות עובדים

904

כתובת פעילות העמותה

עיר רישום

ירושלים

כתובת רישום

תורה ועבודה

יש חשבונית
עמותות נוספות
גלילה לראש העמוד