עמותת האגודה לפיתוח וקידום כפרי נוער בישראל – כפר הנוער "קדמה" (ע"ר)

עמותת האגודה לפיתוח וקידום כפרי נוער בישראל – כפר הנוער "קדמה" (ע"ר)

מספר עמותה: 580097475

קהל יעד

ילדים ונוער, תלמידי בית ספר.

סטטוס

עמותה רשומה

שנת יסוד

1989

סיווג פעילות ענפי

חינוך, השכלה והכשרה מקצועית

תת תחום פעילות

תחום אחר - חינוך, השכלה והכשרה מקצועית

מטרת העמותה

להקים, להפעיל ולנהל עד כמה שהדבר יהיה נדרש,
כפר נוער בישראל, להקים, להפעיל ולנהל את כפר
הנוער קדמה.
לעסוק בהוראה, הכשרה מקצועית, הכשרה חקלאית וכל פעילות יוצרת אחרת לקידומם ופיתוחם של בני הנוער וצעירים בכפר הנוער בכלל ובקדמה בפרט לפתח ולעודד פעילות תרבותית, חברתית, קהילתית ושיקומית בין כפר נוער בפרו, ובני נוער וצעירים בכלל.
להקים, לבצע ולארגן סקרים, ניסויים, מחקרים לאיתור נוער מאוכלוסיית מצוקה וביצוע כל הנדרש לשם שיקום וטיפול בנוער זה לפעול בכל דרך, כפי שתיראה להנהלת האגודה.
לשפר תנאי חייהם ורווחתם של בני נוער וצעירים מאוכלוסיות מצוקה בפרט, ובכלל, וארגון פעילות ומפעלים וכפרי נוער לשם השגת מטרות האגודה כאמור.
קיום מגעים עם גורמי ציבור, מפעלים, אנשים פרטיים ומוסדות על מנת לעניינם בנעשה בכפרי הנוער בפרט וקירובם לאגודה ומטרותיה, בכלל, ובצוע כל הנדרש לשם כך.
הכשרת מדריכי רכיבה לחניכים בכפר.
ביצוע כל מה שייראה להנהלת האגודה כנדרש, בין במישרין ובין בעקיפין לשם ביצוע כל מטרה ממטרות האגודה או כל חלק ממנה

חברים בעמותה

16

כמות מתנדבים

27

תת תחום פעילות

תחום אחר - חינוך, השכלה והכשרה מקצועית

כמות עובדים

93

כתובת פעילות העמותה

עיר רישום

קדמה

כתובת רישום

ד.נ. שקמים

iCount חשבונית ירוקה
עמותות נוספות
גלילה לראש העמוד