עמותת האגודה הסטודנטיאלית תל חי (ע"ר)

עמותת האגודה הסטודנטיאלית תל חי (ע"ר)

מספר עמותה: 580173961

קהל יעד

אוכלוסייה ארצית, סטודנטים או צעירים.

סטטוס

עמותה רשומה

שנת יסוד

1991

סיווג פעילות ענפי

חינוך, השכלה והכשרה מקצועית

תת תחום פעילות

השכלה גבוהה

מטרת העמותה

3. לפעול למען ציבור הסטודנטים במכללה. לשמור על תדמיתם, מעמדם האקדמאי, עצמאותם, ואי תלותם של הסטודנטים בתוך הקריה ומחוצה לו.

4. לייצג נאמנה את ציבור הסטודנטים במכללה כלפי מוסדות המכללה בכל העניינים האקדמאיים הנוגעים ללימודים במכללה וכלפי כל רשות ו/או מוסד ו/או גוף ו/או אדם אחר.

6. לפעול למען קידום האינטרסים של ציבור הסטודנטים של המכללה בתוך שטח המכללה ומחוצה לה. הכל בהתאם להוראות תקנון זה ועפ"י החלטות מוסדות האגודה וזאת באמצעות מפעלים ואו חוגים ואו כל אמצעי אחר עליו יחליטו מוסדות האגודה

7. לפעול למען פיתוח קשרים עם אגודות דומות בארץ ובחו"ל.

8. לייצג את האגודה בפני אגודות ו/או גופים ו/או מוסדות חיצוניים ובכלל זה התאחדות הסטודנטים בישראל, המועצה להשכלה גבוהה, משרד העבודה, משרד החינוך והתרבות וכל גוף חיצוני אחר אשר לאגודה ו/או לסטודנטים החברים בה יש או יהיה קשר ו/או עניין כלשהו.

9. לפעול לקיום שירותי עזר כל שהם למען חברי האגודה ובכלל זה שירותים אקדמיים, מנהליים, לימודיים , משפטיים ואחרים.

10. לפעול להשגת מלגות ו/או מענקי לימוד לחברי האגודה בהתאם להחלטת מוסדות האגודה.

10א. להקים כל חברה או תאגיד קשור, למתן ביצוע פעולות לרווחת הסטודנטים חברי האגודה ו/או למתן שירותים לתועלת חברי האגודה ו/או לתועלת האגודה.
11 . לסייע לחברי האגודה בהשגת עבודה ודיור בתוך המכללה ומחוצה לה.

12. לפעול לפיתוח מפעלי ספורט, נופש, תרבות ובידור בתוך שטח המכללה ומחוצה לו לרווחת חברי האגודה

חברים בעמותה

5912

כמות מתנדבים

50

תת תחום פעילות

השכלה גבוהה

כמות עובדים

12

כתובת פעילות העמותה

עיר רישום

קריית שמונה

כתובת רישום

שד תל חי

iCount חשבונית ירוקה
עמותות נוספות
גלילה לראש העמוד