עמותת דרכא בתי ספר (ע"ר)

עמותת דרכא בתי ספר (ע"ר)

מספר עמותה: 580536001

קהל יעד

ילדים ונוער, תלמידי בית ספר.

סטטוס

עמותה רשומה

שנת יסוד

2010

סיווג פעילות ענפי

חינוך, השכלה והכשרה מקצועית

תת תחום פעילות

מוסדות חינוך

מטרת העמותה

הפעלת בתי ספר, מוסדות חינוך ומרכזי למידה.
פעילות במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי.
הפעלת שירותים בתחום החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי עבור רשויות מקומיות.
עיסוק בכל התחומים הקשורים בחינוך וביצוע כל פעילות הנדרשת לשם כך.
לעסוק בפעילויות חינוכיות לכל הגילאים, בתחומי החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.
לעסוק בקידום ההישגים הלימודיים והנגישות להשכלה גבוהה בקרב תלמידים בחינוך העל יסודי.
לגייס תרומות עבור פעילות העמותה והפעלתה.
לאתר ולתת תרומות לגופים נזקקים ולפרוייקטים מתאימים הפועלים למטרה ציבורית וללא כוונת רווח. להעניק סיוע חומרי ומלגות ליחידים ולגופים שיימצאו ראויים.
לקיים מעקב אחר המשאבים שניתנו על ידי העמותה ו/או על ידי תורמים נוספים.
לפעול לקידום הרווחה והבריאות במסגרות חינוכיות וביצוע כל פעילות הנדרשת לשם כך

חברים בעמותה

22

תת תחום פעילות

מוסדות חינוך

כמות עובדים

3020

כתובת פעילות העמותה

עיר רישום

חולון

כתובת רישום

הרוקמים

יש חשבונית
עמותות נוספות
גלילה לראש העמוד