עמותת דרך כפר – יוזמות חינוך (ע"ר)

עמותת דרך כפר – יוזמות חינוך (ע"ר)

מספר עמותה: 580465714

קהל יעד

אוכלוסייה ארצית, אחר.

סטטוס

עמותה רשומה

שנת יסוד

2006

סיווג פעילות ענפי

חינוך, השכלה והכשרה מקצועית

תת תחום פעילות

תוכניות חינוך

מטרת העמותה

לפעול יחד עם כפרי נוער ומוסדות חינוכיים להשמה חוץ ביתית של ילדים ונוער בישראל תוך מזעור האלמנטים המוסדיים ככל האפשר,
לבנות רצף פתרונות חינוכיים וטיפוליים, שיתנו מענה לצרכים של נוער בסיכון ושל נוער במצוקה תוך קיום דו שיח ושיתוף פעולה עם המשפחות, הקהילה והסביבה בה חי ופועל כפר הנוער,
להדגיש את המימד הרוחני בכל שלב בעשייה החינוכית, תוך קידום רוח היהדות, קידום אוניברסליזם יהודי, תרבות יהודית-ישראלית וערכי תורה ועבודה,
לפתח מיזמים חינוכיים החותרים לבניית מנהיגות ערכית בקרב קהילות יוצאי אתיופיה, יוצאי מדינות חבר העמים ושאר תפוצות בישראל,
ליזום הקמתן של מסגרות חינוך חדשניות לנוער עולה, נוער במצוקה וצעירים שיוכשרו להיות מנהיגים פורצי דרך בקהילתם ובחברה הישראלית. מסגרות אלו יתנו מענה הולם לצרכים מזוהים של אוכלוסיית היעד,
להיות שותפה בהקמתן וניהולן של מסגרות חינוכיות לנוער וצעירים בישראל, וליטול חלק במחקרים בשדה החינוך,
לתרום, להתרים, לאסוף, לארגן כספים ותרומות מכל סוג שהוא, להוות מכשיר להעברת תרומות לצורכי ציבור, חינוך, צדקה וסעד, ולכל מטרה ראויה שתראה לוועד המנהל ולמוסדות העמותה,
לסייע בהדרכה, במימון ובכל דרך אחרת לבוגרי מסגרות החינוך כדי שיפעלו בפעילות התנדבותית, התיישבותית ותעסוקתית ברחבי הארץ, ובפרט באזור הגליל העליון, וכן לתרום לחיזוק ההתיישבות ברחבי הארץ. ובפרט באזור הגליל העליון,
לפתח מיזמים חינוכיים, הכשרות, הדרכות והשתלמויות להטמעה והפצה של ערכי ותכניות החינוך והטיפול של העמותה בקהילה ובקרב אנשי חינוך, לרבות חלוקת מלגות וסיוע כספי ובכל דרך אחרת לאנשי חינוך הנוטלים חלק במיזמים החינוכיים, ההכשרות, ההדרכות וההשתלמויות כאמור,
להקים ולנהל מכינות קדם צבאיות לצעירים במצוקה ובמצבי סיכון ובמסגרות אלו:
לחנך את חניכי המכינות לנאמנות למדינת ישראל ולהזדהות עמה כמדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית, כמשמעה במגילת העצמאות ובחוקי היסוד של מדינת ישראל, ולאהבת העם והארץ;
לחנך את חניכי המכינות להתגייס לשירות צבאי מלא, איכותי ומשמעותי בצה"ל, ביחידות התנדבותיות ולוחמות, במסלולי פיקוד וקצונה, בהתאם ליכולתם ולכישוריהם, ובהתאם לדרישות צה"ל;
להכשיר את חניכי המכינות, גופנית ורוחנית, לקראת השתלבות כאמור בצה"ל;
לבסס ולהעשיר את עולמם הרוחני של חניכי המכינות וכן להגביר את ביטחונם העצמי ואת אמונתם בדרכם;
לטפח מנהיגות צעירה, מעורבות והשפעה חברתית, של חניכי המכינות ובוגריהן במהלך שירותם הצבאי ולאחריו

חברים בעמותה

20

תת תחום פעילות

תוכניות חינוך

כמות עובדים

64

כתובת פעילות העמותה

עיר רישום

ימין אורד

כתובת רישום

ד.נ. חוף הכרמל

Fly Guy
עמותות נוספות
גלילה לראש העמוד