עמותת דרך-אל, אגודה ישראלית להכרת שורשים מקראיים DERECH-EL ISRAELI ASSOCIATI0N FOR AWA

עמותת דרך-אל, אגודה ישראלית להכרת שורשים מקראיים DERECH-EL ISRAELI ASSOCIATI0N FOR AWA

מספר עמותה: 580241438

קהל יעד

אוכלוסייה ארצית, אחר, סטודנטים או צעירים.

סטטוס

עמותה רשומה

שנת יסוד

1994

סיווג פעילות ענפי

חינוך, השכלה והכשרה מקצועית

תת תחום פעילות

תוכניות חינוך

מטרת העמותה

א. לחקור וללמד את כתבי הקודש ונושאים אחרים, לרבות תיאולוגיה, דתות, היסטוריה, פילוסופיה, ארכיאולוגיה, יהדות ומינהל קהילתי וכל תחום לימודי וחינוכי אחר,
ב. להעניק שירותי חינוך והשכלה במגוון תחומי לימוד, חינוך ומחקר,
ג. להעמיק את הקשרים בין חברי העמותה ומשפחותיהם,
ד. לקבל תרומות, מתנות והלוואות מיחידים, עמותות, ארגונים, קרנות צדקה, בנקים, תאגידים פיננסיים וכל גוף אחר בארץ ובחו"ל,
ה. לתת סיוע ליחידים, חברות וגופים אשר נמצאים במצוקה כלכלית וכספית ו/או נזקקים לסיוע ועזרה, על ידי מתן עזרה כספית בצורת תרומות, מענקים, הלוואות ללא ריבית או בריבית נמוכה, וכן על ידי מתן סיוע בצורות אחרות,
ו. העמותה תיזום, תנהל, תקים תאגידים, תארגן ותממן פעילויות שנועדו לממש את מטרותיה,
ז. לקידום מטרותיה ולשם שמירת ערך הכספים שיימצאו ברשותה מדי פעם, תשקיע העמותה את הכספים באפיקים שונים, לרבות רכישת ציוד, נכסים ומקרקעין, מכירתם והשכרתם,
ח. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים "א" – "ז" דלעיל, תהיה העמותה רשאית לנקוט בכל פעולה חוקית כדי לממש מטרותיה,
ט. הענקת מלגות

חברים בעמותה

15

תת תחום פעילות

תוכניות חינוך

כמות עובדים

50

כתובת פעילות העמותה

עיר רישום

נתניה

כתובת רישום

פנקס דוד

Fly Guy
עמותות נוספות
גלילה לראש העמוד