עמותת דיאלה (ע"ר)

עמותת דיאלה (ע"ר)

מספר עמותה: 580426013

קהל יעד

אנשים עם מוגבלויות, ילדים ונוער.

סטטוס

עמותה רשומה

שנת יסוד

2004

סיווג פעילות ענפי

חינוך, השכלה והכשרה מקצועית

תת תחום פעילות

מוסדות חינוך

מטרת העמותה

קידום ועזרה בנושאי חינוך ותרבות למשפחות במצוקה ע"י עזרה לילדים ובני נוער בלימודים ובכל המצרכים. להקים בי"ס לחינוך מיוחד לתלמידים שבאו מרקע סוציו אקונומי נמוך וזאך דרך לשכות הרווחה. כל הפעולות תתבצענה בכפוף לפקודת החינוך (נוסח חדש) תשל"ח 1978, ובכפוף לחוק פיקוח על בתי"ס תשכ"ט 1969 וכל דין

חברים בעמותה

10

תת תחום פעילות

מוסדות חינוך

כמות עובדים

212

כתובת פעילות העמותה

עיר רישום

מגד אל-כרום

כתובת רישום

דאוד אבו דאוד ת.ד. 902

iCount חשבונית ירוקה
עמותות נוספות
גלילה לראש העמוד